>© Förenade Solhem - Kooperativa hyresrätter 2020 <
FÖRENADE SOLHEM
... med gemenskap och närhet till naturen!
FÖRENADE SOLHEM
         ... med gemenskap och närhet till naturen!
Solhem
En gång i tiden, Väddös ålderdomshem
Nu var huset ett ålderdomshem. Trots det fanns exempel på barn som följt med sin mamma dit sedan hennes make som ende försörjare omkommit till sjöss. Även andra yngre personer utan möjlighet att försörja sig p.g.a. förståndshandikapp bodde på "Hemmet" och hjälpte till efter bästa förmåga med trädgårdsarbete, kökshandräckning eller posthämtning.

Åren 1951-54 skedde nybyggnads- och tillbyggnadsarbeten för 475 000 kr så att hemmet, numera kallat Solhem, fick 35 vårdplatser mot tidigare 25. Sedan 1957 är det kommunens socialnämnd som handhar omsorgsfrågor.

Ytterligare tillbyggnader med ännu en flygel gjordes i början av 60-talet. Det var egentligen inte förrän denna utbyggnad som alla samhällsklasser träffades här på ålderdomen. Det var nog inte av en slump som den senaste tillbyggnaden av personalen på skämt kallades för Diplomatstaden eller till vardags "Dippen". Pigornas tid var definitivt slut liksom hemvårdarinnornas.

Under 1970-talet gick Väddö kommun upp i Norrtälje kommun som nu till ytan utgör närmare en tredjedel av Stockholms län. Eftersom Väddö för nyinflyttade bara utgör ön har på senare år begreppet Väddöbygden myntats för det markområde som tidigare utgjorde Väddö kommun, med byarna Byholma. Fjäll, Edeby, Mälby, Hammarby, Näs, Brevik, Gåsvik, Husinge, Massum, Toftinge, Elmsta och Ortala. Orsaken till att kommunen ursprungligen innefattade även fastlandssidans byar var att få ihop tillräckligt mycket starka och sega karlar till postrodden över Ålands hav.

En större ombyggnad gjordes senare av Landstinget, då bottenvåningen i östra flygeln gjordes om till dagverksamhet för utvecklingsstörda vuxna, Solvingen. Då slog man ut väggar till de gamla vårdrummen och gjorde om till många sinnesstimulerande miljöer som rum med bubbelbad, musik med vibrationsbädd och den vackra Sinnenas trädgård som fortfarande finns, allt enligt ideér i från Babels hus i Norrtälje.

Kommunen har naturligtvis hela tiden moderniserat hjälpligt. Det stora centralköket hade fått en ordentlig upprustning för 1,5 milj. strax innan man beslutade sig för att importera avsvalnad mat från Hallstavik, två mil norrut, istället för att laga maten själv. Sett i efterhand var det emellertid tur för Förenade Solhem, eftersom det var det stora och fräscha köket som fick företaget Lippert catering att flytta hit sin verksamhet från Norrtälje. Numera är det Totties Mat AB som har sin verksamhet här i köket.

Solhem var i början av 2000-talet det billigaste äldreboendet i kommunen. Arbetsmiljöbestämmelser gav vid handen att bristerna var så allvarliga att en ombyggnad enligt kommunens tjänstemän skulle bli så dyrbar att beslut om nedläggning togs.

Detta skedde trots Väddöbygdens samstämmiga protester i form av namninsamlingar, protesttåg, uppvaktningar till kommunen och många stormöten och ett mycket välbesökt valmöte. All denna aktivitet fick till följd att kommunen beslöt bygga 20 nya vårdplatser i anslutning till det befintliga Servicehuset i Elmsta centrum.

Aktiviteterna organiserades i en arbetsgrupp bestående av ideella krafter på initiativ av Röda Korset i Väddö med deltagare från lokalavdelningar både från Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Skutan och Pensionärernas Riksorganisation (PRO) med stöd av hela bygden och särskilt Väddöbygdens utvecklingsgrupp.  Även traktens kulturmormor och föreningsmotor Inga Gustafsson engagerade sig genom att organiserade kaffe vid varje möte via IOGT-NTO.

Syftet, som från början var att få kommunen att rusta upp och bygga om Solhem, kom så småningom att växla över till nytänkande boendeformer. Gruppen fick stor hjälp av Roslagens kooperativa rådgivare (numera Coompanion) som informerade om kooperativa hyresrätter. Arbetsgruppen gick i studiecirkel om detta, åkte på studiebesök till olika boendeformer, kontaktade andra kommuner och läste på om äldrefrågor i socialtjänstlagen.

Fakta hämtade från Edvin Gustavsson "Väddö socken" och Norrtälje kommun.
Hur var det att bo här när Solhem hade en epidemisjukstuga?

Epidemisjukstugan ingår idag i Förenade Solhems kooperativa hyresrättsförening med 4 lägenheter. Huset kallas idag för Rosa Villan.

Ur boken "VÄDDÖ - En skärgårdssockens historia" från 1960 av, en tidigare folkhögskolerektor, Vilhelm Mattsson:

De epidemiska barnsjukdomarna, difteri och scharlakansfeber, krävde många offer. Man saknade förståelse för smittorisken och även sedan de kommunala myndigheterna inrättat en epidemisjukstuga i Elmsta var det åtskilliga som vägrade att sända sina barn dit.