>© Förenade Solhem - Kooperativa hyresrätter 2020 <
FÖRENADE SOLHEM
... med gemenskap och närhet till naturen!
FÖRENADE SOLHEM
         ... med gemenskap och närhet till naturen!
Lediga lägenheter & förråd
Senaste hyresobjekten

Hyresobjekt / Inkommet Objektstyp Yta m2 Hyra kr / mån inkl.m. Ledig fr.o.m.
Lägenhet / 23-02-26 1 rum och kök 46 5579 Uthyrd
Lägenhet / 23-02-26 1 rum och kök 50 5991 Uthyrd
Lägenhet / 22-10-01 1 rum och kök 42 5190 Uthyrd
Lägenhet / 22-10-01 2 rum och kök 66 7830 Uthyrd
Lägenhet / 22-09-07 1 rum och kök 48 5784 Uthyrd
Lägenhet / 22-07-03 1 rum och kök 50 5991 Uthyrd

Förutsättningar för lägenhet på Solhem (1)

Medlemsinsats

  • Man måste vara medlem i föreningen för att kunna hyra lägenhet på Solhem.
    Medlemsinsatsen är 5000 kr.

  • Man måste vara medlem i föreningen för att stå i vår kö.

Förutsättningar för lägenhet på Solhem (2)

Upplåtelseinsats

  • Man betalar in en upplåtelseinsats på 65000 kronor när man flyttar in på Solhem.

 

 

Vid avflyttning etc. återbetalas såväl medlemsinsats som upplåtelseinsats då lägenheten fått ny innehavare eller senast 6 månader efter uppsägning.

Ev. kan avdrag ur upplåtelseinsatsen göras för t.ex. onormalt slitage, rökning (rökförbud i hela huset), samt för obetalda hyror.

Kösystem Förenade Solhem

1. Medlem boende på Solhem och som ställt sig i den interna kön för lägenhetsbyte.

Den har förtur i kön gentemot andra medlemmar, även förtur gentemot boende medlem som ej står i kö.

Här gäller datum för anmälan av intresse. (Vid byte nollställs datum om man vill stå kvar i den interna kön).

2. Medlem boende men som inte ställt sig i kön för lägenhetsbyte.

Den har förtur gentemot utomstående medlem.

Här gäller datum för medlemskap då flera inom huset önskar samma lägenhet.

3. Medlem som stå i kö men som inte bor på Solhem.

Den har förtur gentemot de som visar intresse men inte är medlem.

Här gäller datum för medlemskap.