>© Förenade Solhem - Kooperativa hyresrätter 2020 <
FÖRENADE SOLHEM
... med gemenskap och närhet till naturen!
FÖRENADE SOLHEM
         ... med gemenskap och närhet till naturen!
Styrelse och personal
Förenade Solhem kooperativa hyresrättsförening
Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Fastighetsskötare
Notering 2022-10-06: Ordförande L.E. Broman avgår på grund av personliga skäl 2022-10-04.
Tidigare Vice ordförande Peter Edman tog över posten som Ordförande och Yvonne Berglund tog över posten som Vice ordförande.
Notering 2022-12-10: B. Pantzar avgår som styrelseledamot. Y. Berglund övertar uppdraget "Kontaktperson".